کرونا و جهش تولید

چاپ

دو متغیر بزرگ در شروع سال 99 که یکی ویروس کرونا است که اتفاق نادر تلقی می شود و سلامت انسان و تولید را نشانه گرفته است و در صورت پایدارشدن ، موجب حذف بسیاری از انسانها و تولید خواهد شد و دیگری ماموریت ابلاغی مقام معظم رهبری برای نشانه گذاری مدیران کشور جهت شتاب دهی به تولید(جهش تولید).

ادامه مطلب

تماس با ما

88983197