مهندسی ترافیک

چاپ

مهندسی ترافیک

مهندسي ترافيك بخشي از مهندسي حمل و نقل است كه به مباحثي درخصوص برنامه ريزي، طراحي و عمليات ترافيكي راه ها و شبكه ارتباطي مي پردازد. طبق تعريف پروفسور W.R.Blunden «مهندسي ترافيك علم اندازه گيري آمد و شد و سفر، مطالعه قوانين مربوط به جريان ترافيك و توليد ترافيك و كاربرد اين معلومات به صورت علمي و تخصصي، براي برنامه ريزي، طراحي، و عملكرد مناسب سيستم ترافيك به منظور ايجاد حركات مؤثر ايمن براي جابه جايي افراد و كالا مي باشد.»
لذا مهندسي ترافيك شامل كليه اجزايي است كه به نحوي با جريان ترافيك و توليد آن در ارتباط هستند و استفاده كنندگان از راه، وسيله نقليه، مشخصات جريان ترافيك، ظرفيت جاده ها، حمل و نقل عمومي، پاركينگ ها، تابلوها، علائم و چراغ هاي راهنمايي، پايانه ها، تصادفات و ايمني، كاربري اراضي، همه و همه زيربخش هايي از مهندسي ترافيك هستند.

 

ادامه مطلب

تماس با ما

88983197