مشخصات فردی

مشخصات فردی

نام : جواد

نام خانوادگی : وحدتی فرد

متولد : 1344

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت دولتی

سوابق اجرایی

 • معاون حمل ونقل (نام دستگاه اجرایی:اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی زمان:از سال 95 تا کنون)
 • مدیرکل حمل ونقل و پایانه های خراسان رضوی (نام دستگاه اجرایی: اداره کل حمل ونقل و پایانه های خراسان رضوی زمان : از سال 93 تا 95)
 • مديركل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري(نام نهاد : استانداری خراسان جنوبی زمان : از سال 91 تا 93)
 • شهردار بیرجند( نام نهاد : شهرداری بیرجند زمان ازسال 89 تا 91)
 • مدیرکل حمل نقل و پایانه های خراسان جنوبی (نام دستگاه اجرایی: اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی زمان : از سال 84 تا 89)
 • معاون اداری مالی و برنامه ریزی ( نام دستگاه اجرایی : اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی زمان : از سال 82 تا 84)
 • رئیس اداره برنامه ریزی و بودجه ( نام دستگاه اجرایی: اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی زمان : از سال 77 تا 82)
 • رئیس امور اداری ( نام دستگاه اجرایی: اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی زمان : از سال 75تا 76)
 • کارشناس حمل و نقل  ( نام دستگاه اجرایی: اداره کل حمل و نقل و پایانه های اصفهان زمان : سال 75 )
 • معاون اجرایی ( نام شرکت : شرکت پایانه های حمل ونقل عمومی خراسان  زمان : سال 73)
 • مدیرپایانه بار مشهد ( نام شرکت : شرکت پایانه های حمل ونقل عمومی خراسان  زمان : سال 73)
 • حسابدار ( نام شرکت : شرکت پایانه های حمل ونقل عمومی خراسان  زمان : سال 70 تا 73)
 • متصدی امور حمل و نقل ( نام شرکت : شرکت پایانه های حمل ونقل عمومی خراسان  زمان : سال 67 تا 70)

عملکرد های خاص

1- پياده سازي سبك مديريت مشاركتي در اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان -  مشهد و بيرجند و شهرداری بیرجند
2- تشكيل گروههاي حل مسئله در اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان -  مشهد و بيرجند و شهرداری بیرجند
3- پياده سازي ITS در استان خراسان جنوبي به عنوان يك سازمان پيشرو در مقوله IT در حمل و نقل و راه اندازی مرکز کنترل ترافیک شهرداری بیرجند
4- تدوين شاخص هاي عملكردي كاركنان در بازه سه ماهه و معرفي كارمند نمونه در هر فصل
5- انتشار دو نشريه اطلاع رساني تحت عنوان «فصلنامه حمل و نقل» در اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان جنوبي و فصلنامه شهر و شهروند شهرداری بیرجند
6- برگزاري اولين همايش نماز -  رانندگان ناوگان عمومي حمل و نقل جاده اي -  اتوبوس راني -  تاكسي راني با هدف معرفي خدمات رانندگان با جامعه و ارتقاي منزلت اجتماعي رانندگان به عنوان اولين كار فرهنگي در كشور
7- برگزاري روز نمادين «روز بدون حادثه» با هدف حساس نمودن جامعه (مردم و مسئولين) به مقوله تصادفات به عنوان اولين سازمان در سطح كشور
8- تهيه فيلم مستند تحت عنوان همراه با مسئولين استان خراسان جنوبي به منظور حساس نمودن مسئولين (استاندار -  ائمه جمعه -  معاونين استاندار -  مديران كل اجرايي مرتبط) به مقوله ايمني در هفته جهاني ايمني راه
9- مشاوره در سياستگذاري ها و هدف گذاريهاي صنوف و شركتهاي حمل و نقل
10- راه اندازي كميته سرمايه گذاري در استان خراسان جنوبي به منظور جذب و مشاركت بخش خصوصي و پيگيري مشكلات آنان
11- اخذ گواهينامه ISO90001-2000 براي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان جنوبي
12- تشكيل كميته فرهنگي حمل و نقل با مشاركت دستگاههاي فرهنگي به منظور ارتقاي امور فرهنگي در امور حمل و نقل
13-تدوین برنامه پنجساله پروژه های عمرانی شهرداری بیرجند
14-اجرای اولین برنامه برون سپاری مناسبت های جاری شهرداری بیرجند و جذب مشارکت سرمایه گذار خصوصی در پروژه های شهرداری

عنوان های نمونه

1- کارمند نمونه در پست های سرپرستی اداره و معاونت اداری و مالی در طی4 سال به ترتیب سالهای 77-80-83-84
2-سازمان برتر در پست مدیریت با عنوان "کسب رتبه اول جشنواره شهید رجایی در زمینه طرح تکریم ارباب رجوع سال 85"
3-سازمان برتر در پست مدیریت با عنوان "کسب رتبه سوم جشنواره شهید رجایی در زمینه طرح ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی سال85"
4-سازمان برتر در پست مدیریت با عنوان "کسب رتبه دوم جشنواره شهید رجایی در زمینه طرح ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی سال86"
5-سازمان برتر در پست مدیریت با عنوان "کسب رتبه دوم جشنواره شهید رجایی در زمینه طرح ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی سال87"
6-سازمان برتر در پست مدیریت با عنوان "کسب رتبه چهارم  جشنواره شهید رجایی در زمینه طرح ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی سال88"

دوره های آموزشی طی شده

دوره های آموزشی طی شده
ردیف نام دوره مرکز آموزش مدت دوره(ساعت)
1 کارگاه آموزشی شاخص های ارزیابی عملکرد مرکز آموزش و پژوهش استانداری خراسان جنوبی 6
2 سمینار آشنایی با قوانین و مقررات معاملات دولتی مرکز آموزش و پژوهش استانداری خراسان جنوبی 8
3 مبانی مهندسی ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 16
4 محاسبه بهای تمام شده خدمات حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 16
5 مبانی مدیریت کیفیت iso 9001 شرکت فرایند تحقیق 8
6 DOCUMENTATION &STUCTURE,BASICS QUALITY
MANAGMENT SYSTEM IN ACCORDANCE
SERRIES 9000:2000 WITH ISO
شرکت فرایند تحقیق 20
7 نقش  و اهمیت رسانه های تصویری در فرهنگ سازی عمومی ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 8
8 ایجاد و پرورش محیط کار خلاق و نوآور سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 9
9 تحلیل و ارزیابی شبکه جاده ای سازمان مرکزی تهران 8
10 مدیریت نگهداری و بهره برداری حمل و نقل سازمان مرکزی تهران 16
11 طراحی فرایند ها و ساختار سازمانی سازمان مرکزی تهران 16
12 مدیریت فرهنگ سازمانی سازمان مدیریت خراسان جنوبی
6
13 مدیریت سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) سازمان مرکزی تهران 16
14 آموزش فرهنگ و مفاهیم قرآنی سازمان تبلیغات خراسان جنوبی 48
15 برسی قانون جدید برگزاری مناقصات سازمان مدیریت خراسان جنوبی 8
16 دوره معضلات پیاده سازی مدیریت کیفیت در دستگاه  دولتی سازمان مدیریت خراسان جنوبی 4
17 بانک های اطلاعاتی   ACSSES2000 جهاد دانشگاهی مشهد 26
18 مهارت پنجم ICDL (پایگاه داده )ACSSES جهاد دانشگاهی مشهد 26
19 مهارت ششم ICDL  (ارائه مطالب) POWERPOINT جهاد دانشگاهی مشهد 20
20 مهارت سوم ICDL (واژه پرداز)WORD جهاد دانشگاهی مشهد 26
21 سمینار تشریح  پایگاه آمار و اطلاعات نظام اداری سازمان مدیریت خراسان جنوبی 4
22 آرشیو ملی مدیریت اسناد استانداری خراسان جنوبی 6
23 مدیریت کیفیت جامع (TQM) مرکز آموزش مدیریت دولتی خراسان 8
24 مهارت دوم ICDL(استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها WINDOWS سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان
8
25 مهارت اول ICDL(مفاهیم پایه فناوری اطلاعات) سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان
12
26 پودمانی آموزشی سیستم های اطلاعات و مدیریت (MIS) مرکز آموزش صنایع و معدن ایران 24
27 آشنایی با استاندارد های حسابداری و حسابرسی داخلی سازمان مرکزی تهران 16
28 مبانی تفکر راهبردی در سازمان های دولتی (تحول ادارل) سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان 8
29 طرح طبقه بندی شده مشاغل و برقراری حقوق بازنشستگی سازمان مرکزی تهران 16
30 ممیزی داخلی بر مبنای استاندارد ISO 9001-2000 سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان 8
31 امور اداری و صدور احکام پرسنلی سازمان مرکزی تهران 20
32 آشنایی با طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع مرکز آموزش مدیریت دولتی خراسان 12
33 مهارت چهارم ICDL(صفحه گسترده ها) EXCEL جهاد دانشگاهی مشهد 52
34 آزمون توجیهی 3 ویژه خراسان جنوبی مرکز آموزش مدیریت دولتی خراسان 60
35 دوره آموزش مدیریت پایه سطح(2) ویژه خراسان مرکز آموزش مدیریت دولتی خراسان 64
36 آموزش بهره وری منابع انسانی در نظام اداری ویژه استان خراسان مرکز آموزش مدیریت دولتی خراسان 8
37 آموزش سازمان های نوین (یاد گیرندگی )ویژه استان خراسان مرکز آموزش مدیریت دولتی خراسان 8
38 آشنایی با اینترنت مرکز آمزش صنایع و معادن خراسان 16
39 راهبری کامپیوتر 2 جهاد دانشکگاهی مشهد 60
40 سخنرانی مدیریت بهره وری در سازمان مرکز آموزش مدیریت دولتی خراسان 4
41 مدیریت پایه سطح (1)ویژه استان خراسان مرکز آموزش مدیریت دولتی خراسان 60
42 سمینار ضرورت تحول در نظام اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی خراسان 8
43 دوره توجیهی مدیریت پایه 4  ویژه استان خراسان مرکز آموزش مدیریت دولتی خراسان 64
44 مدیریت و ساختار تشکیلات حمل و نقل سازمان مرکزی تهران 36
45 زبان انگلیسی3 موسسه زبان شکوه 60
46 زبان انگلیسی2 موسسه زبان شکوه 60
47 اصول مقدماتی کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد 26
48 راه کار های حصول شرایط مناسب تر برای بهره گیری
سوخت گازوئیل در بخش حمل و نقل  برون شهری کشور
شرکت مهندسی مروجان بهره وری 8
49 آراستگي محيط كار (5S) شركت بهبود سيستم بيرجند 16
50 برنامه ريزي حمل و نقل شهري جهاد دانشگاهي صنعتي شريف 16
51 کارگاه آموزشی مدیریت شهری دبیرخانه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کلان شهرها 20
52 مدیریت شهری در افق چشم انداز 1404 دانشگاه صنعتی شریف 8
53 مدیریت دانش مقدماتی اندیشکده توسعه منطقه ای 4
54 پروژه های شهری و اثرات آن مرکز آموزش مترو پلیس 17.5
55 مدیریت شهری با رویکرد ارتقاء ظرفیت شهرداریها استانداری همدان 16
56 مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی-دانشگاه علوم اقتصادی 6
57 بهره وری و تعالی سازمانی اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی 8
58 سمینار آموزشی هدفمند سازی یارانه ها استانداری خراسان جنوبی 8
59 آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به معاملات دولتی دفتر آموزش و پژوهش استاندازی خراسان جنوبی 8
60 آموزش خانواده آسمانی دفتر آموزش و پژوهش استاندازی خراسان جنوبی 4
جمع     1178.5

 

سوابق تدریس و مطالعاتی

تدريس

مدرس دروس: ترابري و حمل و نقل -سيستم هاي بسته بندي، تخليه و بارگيري -  تاريخچه حمل و نقل

حمل و نقل جاده اي -  اصول مديريت و سرپرستي -  انديشه هاي نو در مديريت

 

87-81

 

 

 

 

 

تحقيقات

 

 

 

مقالات

عنوان مقاله

محل ارائه

سال

 

حمل و نقل و توسعه پايدار

پنجمين كنفرانس مهندسي ترافيك و حمل و نقل ايران

1378

بررسي و هزينه هاي ناوگان عمومي و تأثير نوسانات بهاي سوخت بر اقتصاد حمل و نقل

هشتمين كنفرانس مهندسي ترافيك در حمل و نقل ايران

1387

مقدمه اي بر مديريت

نشريه تخصصي شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي

1372

چالش هاي فراروي حمل و نقل كالا در پروسه حمل ونقل و توسعه پايدار

 

ماهنامه ترابران شماره 81

1387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقيقات

عنوان

سال

 

پروژه هاي شخصي

اهميت و نقش پايانه هاي بار در حمل و نقل جاده اي

1373

بررسي عوامل مؤثر در ارتقاي كارايي صنعت حمل و نقل جاده اي

1376

مطالعه بازار كار و شناسايي مشاغل زودبازده در حمل جاده اي

1378

 

 

 

 

 

 

 


پروژه هاي

مطالعاتي

دانشجويان

 

رتبه بندي شركتهاي حمل و نقل و تأثير آن در بهره وري حمل و نقل

1384

بررسي ميزان رضايتمندي مسافران از پايانه هاي مسافربري مشهد

1384

اقدام براي حمل و نقل 2010 استراليا

1383

بررسي مسائل و مشكلات ورود مسافرين عراقي به مشهد

1383

برنامه ريزي حمل و نقل

1384

وضعيت حمل و نقل در تركيه

1384

بهره وري انرژي در حمل  ونقل جاده اي

1384

اقتصاد حمل و نقل

1383

ايمني در راه آهن اروپا

1382

مديريت ترافيك كانال سوئز

1382

سازمان بنادر و كشتيراني

1382

بررسي راه آهن مشهد -  بافق -  بندرعباس

1382

بررسي جامع تصادفات

1384

تأثير عوامل مخرب بر محيط زيست

1383

بررسي حمل و نقل ايران و عدم استفاده مطلوب از موقعيت ترانزيتي و استراتژيك كشور

1384

علائم وتجهيزات ايمني وترافيك در سيستم جاده اي

1382

بهره وري انرژي در حمل و نقل جاده اي

1384

نگرش سيستمي حمل و نقل درون شهري در ايران

1383

آشنايي با گازسوز كردن خودروها و ضرورت توجه بيشتر به آن

1384

بررسي ترافيك شهر مشهد

1382

برنامه ريزي حمل و نقل درون شهري -  مشهد

1383

ترجمه متون ترافيك

1384

 

عضویت ها


1- عضو هيئت مديره شركت تعاوني مسكن پايانه هاي خراسان  -  مشهد    در سال های 71 تا 74
2- نماينده ستاد تحول اداري استان در يازده سازمان و نهاد خراسان -  مشهد  در سال های 78 تا 81
3- عضو هيئت علمي همايش تحول اداري و توسعه استان خراسان -  مشهد در سال79
4- عضو ستاد اجرايي طرح" شناسنامه راهها و تأسيسات جانبي" خراسان -  مشهد در سال 78
5-همكاري در تدوين برنامه ريزي هاي منطقه اي و مديريت امور حمل و نقل با نماينده مردم مشهد و كلات در سال های 79 تا80
6- مجري طرح تردد شماري حمل و نقل جاده اي در خراسان -  مشهد‏ در سال های 74 تا77
7-عضو كارگروه امور زيربنايي و عمران -  كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري -  كارگروه تحول ادراي -  شوراي برنامه ‏ريزي و توسعه استان خراسان و خراسان جنوبي‏ در سال های 80 تا 88
8- دبير كميته بهره وري -  دبير كميته اصلاح ساختار سازماني و تشكيلات -  عضو كميسيون تحول اداري‏-عضو كميته تحقيق و تخلفات شركتهاي حمل و نقل -  خراسان -  مشهد‏ در سال های 79 تا 84
9-عضو گروه كارشناسي راه و ترابري خراسان -  مشهد در سال های 82 تا 84
10-مدير گروه حمل و نقل بين المللي در سازمان مديريت صنعتي نمايندگي شمال شرق كشور -  مشهد‏ در سال های 81 تا 84
11-مدير امور فرهنگي و پرورشي پايگاه بسيج -  رئيس كارگر.ه بهره وري و گروه فكر -  رئيس كميته حمل و نقل -   ‏دبير كميته ايمني حمل و نقل استان -اجراي طرح تشكيل گروههاي حل مسئله در اداره كل حمل و نقل و پايانه ها از سال 84 و ادامه دارد
‏12-مديرعامل شركت تعاوني مسكن كاركنان اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان جنوبي‏ در سال های 84 تا 88
13-دبیر کمیسیون ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان خراسان جنوبی از سال 84,ادامه دارد
14-عضو شوراي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر بيرجند از سال 85 ,ادامه دارد.
15-عضو هيئت علمي همايش بين المللي خراسان جنوبي ترانزيت و توسعه محور شرق در سال 88
16-دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان خراسان جنوبی از سال88
17-عضو شوراي آموزش و پرورش استان خراسان جنوبي از سال 89
18-عضو شوراي آموزش و پرورش شهرستان بيرجند از سال 89
19-عضو شوراي فرهنگ عمومي استان خراسان جنوبي از سال 89
20-عضو شوراي ساماندهي سالمندان استان خراسان جنوبي از سال 90
21-دبیر کار گروه پژوهش ,فناوری وتحول اداری استانداری خراسان جنوبی از سال 91 -ادامه دارد
22-رئیس هیئت عامل بانک شهر استان خراسان جنوبی از سال 90 تا ادامه دارد
23-عضو هیئت مدیره شرکت عمران و سرمایه گذاری فرزان از سال 90 تا 91
24-عضو کمیسون تحول اداری استانداری خراسان از سال 78-تا79
25-عضو هیئت علمی همایش تحول اداری و توسعه استانداري خراسان در سال 79
26-دبیر و رئیس کمیته بهره وری در سنوات مختلف اداره کل حمل و نقل از سال 80 تا 85
27-عضو هیئت علمی همایش ترانزیت و توسعه محور شرق از سال 91
28-مدیر گروه حمل و نقل بین المللی در سازمان مدیریت صنعتی  -نمایندگی شرق از سال 81 تا 83
29-عضو شورای فرهنگ عمومی استان خراسان جنوبی از سال 89 تا 91
30-عضو شورای ساماندهی سالمندان خراسان جنوبی از سال 90 تا 91
31-عضو کمیته سلامت خانواده خراسان جنوبی از سال 89 تا 91
32-عضو شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی از سال 89 تا 91
33-عضو سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر بیرجند  از سال 89 تا 91
34-دبیر شورای سازمان اتوبوسرانی شهر بیرجند از سال 89 تا 91
35-رئیس شوراي سازمان عمران شهرداری بیرجند از سال 89 تا 91
36-رئیس شوراي سازمان نوسازی وبهسازی شهرداری بیرجند از سال 89 تا 91
37-رئیس شوراي سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری بیرجند از سال 89 تا 91
38-رئیس شوراي سازمان بهشت متقین شهرداری بیرجند از سال 89 تا 91
39-رئیس شوراي سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند از سال 89 تا 91
40-رئیس شوراي سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند از سال 89 تا 91
41-رئیس شوراي سازمان میادین و تره بار شهرداری بیرجند از سال 89 تا 91
42-رئیس شوراي سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری بیرجند از سال 89 تا 91

تماس با ما

88983197