فردا دير است !

چاپ

فردا دير است !

با مروري بر انديشه و ديدگاه هاي سه نفر از دانشمندان آينده نگردر قرن گذشته به نام هاي فرانسيس فوكوياما كه ليبرال دموكراسي را نقطه پايان تكاملي حكومت بشري عنوان مي نمود و ساموئل هانتينگتون كه نظريه برخورد تمدن ها را مطرح مي كند و الوين تافلر كه تمدن جديدي را براي قرن 21 پيش بيني نمودند؛ تماماً حكايت از يك حالت فوق العاده پيش روي قرن حاضر داشت.دراين راستافريدمن تحليلگرسياست بين الملل نيزاعلام مي كندكه"چيزي درحال رخ دادن است" وازشروع پديده ي "بي نظمي" يا"تغييربزرگ"خبرمي دهد.پال گيلدينگ يكي ازدانشمندان محيط زيست هم ازوقايع اخيردنيابه عنوان"بي نظمي بزرگ"نام مي برد.
با كمي تأمل و فارغ از مسايل ايدئولوژيك و مبنايي آنچه كه در قرن حاضر مشاهده مي شود، وضع اسف بار مديريت جوامع ‌‌(توسعه يافته و كمتر توسعه يافته) در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، نظامي، اجتماعي و فرهنگي و دل نگراني شديد مردم از وضع موجود و آينده پيش رو است. بدون ترديدسرعت بالاي تغييرات درشروع هزاره سوم وحجم انبوهي ازمسايل جديددردوسطح جهاني وملي مديريت كلان كشورهاوجهان رابه چالش كشانده است.به نحوي كه اين موضوعات باعث شده تانظام برنامه ريزي وهمچنين پيش بيني هاي برنامه ريزان وپيش گويي هاي آنان درهاله اي ازابهام براي مديران قرارگيرد.

ادامه مطلب

درس آموخته ای از توسعه

چاپ

درس آموخته ای از توسعه: ‏
‏ ماها تیرمحمد: "مسلمانان باید به یاد داشته باشند که انقلاب صنعتی را از دست دادند. زمانی که کشورهای ‏اسلامی به شدت مشغول این بحث بودند که آیا اسلام را میتوان با مدرنیزم سازگار کرد یا نه؟ هنگامی که آنها ‏سرگرم محکوم کردن یکدیگر در مسایل پیش پا افتاده مرتبط با علم و دین بودند و سرانجام زمانی که کشورهای ‏اسلامی، آن هم در طول سالیان متمادی پیرامون حرمت یا حلیت استفاده از برق در مساجد بحث میکردند ‏اروپائیان با تمام وجود می کوشیدند تا دانش های نو را بکار گیرند.

ادامه مطلب

تماس با ما

88983197